Wij bieden medewerkers een beloning conform de ABU CAO en/of beloning conform de inlenersbeloning die van toepassing is bij de klant. Elke relatie valt onder een CAO of heeft een eigen regeling die de voorwaarden bepaald over uurlonen, toeslagen en periodieke verhogingen.