Pracownikom oferujemy wynagrodzenie zgodne z ABU CAO i/lub wynagrodzenie zgodne z wynagrodzeniem najemcy, obowiazujacym klienta. Kazda relacja objeta jest Collective Labor Agreement lub posiada wlasny schemat, ktory okresla warunki wynagrodzen godzinowych, dodatkow i podwyzek okresowych.