ABU-Fair Employment code

Agencja pracy tymczasowej, która oferuje Ci pracę, jest certyfikowana przez ABU. Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej poddaje się niezależnym kontrolom pod kątem odpowiedniego stosowania praw i przepisów. Agencja pracy tymczasowej ABU dba również o przekazywanie Ci jasnych i prawidłowych informacji na temat pracy i mieszkania w Holandii. Robi to wspólnie z agencją rekrutacyjną w Twoim kraju pochodzenia. Oprócz należytego przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych od agencji pracy tymczasowej certyfikowanej przez ABU możesz oczekiwać następujących warunków:

Bezpieczeństwo i zdrowie: Twoje bezpieczeństwo i zdrowie jest najwyższym priorytetem. Agencja pracy tymczasowej ABU przestrzega wszystkich praw i przepisów, a w czasach koronawirusa stosuje wytyczne z Protokołu bezpieczeństwa ABU dla pracowników migrujących dotyczącego koronawirusa.

Protokół ten jest aktualizowany na różnych etapach pandemii koronawirusa. Agencja pracy tymczasowej informuje Cię o obowiązujących wytycznych.

Rekrutacja i selekcja: agencja pracy tymczasowej dba o to, aby agencja rekrutacyjna w Twoim kraju pochodzenia stosowała się do wytycznych Karty uczciwych praktyk rekrutacyjnych ABU. Twój rekruter udostępnia kartę wraz z odnośnymi informacjami i materiałami informacyjnymi.

Umowa: umowa o pracę tymczasową oraz wiążące się z nią dokumenty są dla Ciebie dostępne zarówno w języku niderlandzkim, jak i w Twoim języku ojczystym.

Wynagrodzenie: otrzymujesz równe wynagrodzenie za taką samą pracę w porównaniu z holenderskimi pracownikami tymczasowymi, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy (CAO).

Rejestracja: agencja rekrutacyjna i agencja pracy tymczasowej objaśniają Ci zasady rejestracji

w Holandii. Prawo holenderskie wymaga od Ciebie odpowiedniej rejestracji w rządowym podstawowym rejestrze ewidencji ludności. Agencja rekrutacyjna w Twoim kraju pochodzenia przekaże Ci wstępne informacje na temat różnicy między dwiema możliwościami rejestracji w Holandii: rejestracją jako nierezydenci (Registratie Niet Ingezetenen, RNI) oraz rejestracją jako rezydenci w podstawowym rejestrze ewidencji ludności (Basisregistratie Personen, BRP). Spełniasz zasady rejestracji RNI, jednak wolisz zarejestrować się w BRP jako rezydent? Zapytaj, czy jest to możliwe w urzędzie gminy, w której

będziesz mieszkać. Nie wszystkie gminy to umożliwiają. Agencja pracy tymczasowej może zapewnić Ci dalszą pomoc z zasadami rejestracji.

Zakwaterowanie: agencja rekrutacyjna przekazuje Ci niezbędne informacje wstępne o mieszkaniu w Holandii. Zobaczysz również film animowany na ten temat. Rekruter opowie Ci o możliwościach zakwaterowania. Otrzymasz również informacje na temat warunków obowiązujących w przypadku, gdy to agencja pracy tymczasowej organizuje dla Ciebie zakwaterowanie. Możesz również poszukać zakwaterowania we własnym zakresie. Jeśli poprosisz agencję pracy tymczasowej o zapewnienie zakwaterowania, następujące informacje mają dla Ciebie znaczenie:

Zakwaterowanie organizowane przez agencję pracy tymczasowej ma certyfikat Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (SNF). Oznacza to, że zakwaterowanie podlega kontroli pod kątem istotnych kwestii. Informacje na temat certyfikatu SNF oraz portalu skarg SNF można znaleźć na następującej stronie: https://www.normeringflexwonen.nl/informacje-dla-mieszkancow

Agencja pracy tymczasowej może obciążyć Cię kosztami zakwaterowania. Koszty te nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów zakwaterowania. Agencja pracy tymczasowej może potrącić z Twojego wynagrodzenia z tytułu zakwaterowania maksymalnie kwotę w wysokości, która stanowi 25% minimalnego wynagrodzenia ustawowego. Chcesz, aby koszty zakwaterowania były potrącane od Twojego wynagrodzenia? Poproś o to agencję pracy tymczasowej w formie pisemnego pełnomocnictwa. Koszty za korzystanie z zakwaterowania przekraczają 25% wynagrodzenia minimalnego? Część kosztów za korzystanie z zakwaterowania może być w takim przypadku potrącona również z wynagrodzenia przekraczającego wynagrodzenie minimalne. Informacje na temat kosztów zakwaterowania zostaną Ci przekazane z wyprzedzeniem.

Przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, przedwcześnie wypowiedziało Twoją umowę? Agencja pracy tymczasowej oferuje Ci wówczas możliwość wynajęcia lokalu mieszkalnego na co najmniej pięć nocy. Możesz zapytać agencję pracy tymczasowej, czy można wynająć lokal mieszkalny na dłuższy okres. Nie zawsze się to udaje ze względu na niedobór mieszkań w Holandii. Agencje pracy tymczasowej ABU, które prowadzą działalność w gminach borykających się z problemem niedoboru mieszkań, wnoszą do gminy oraz instytucji mieszkaniowych o budowanie większej liczby certyfikowanych lokali mieszkalnych.

Możesz zawsze zapytać agencję pracy tymczasowej o ogólne informacje na temat innych możliwości zakwaterowania w regionie.

Grzywny i odszkodowania: agencja pracy tymczasowej może potrącić Ci z wynagrodzenia jedynie grzywny sądowe i administracyjne. Przykładem może być tutaj otrzymany przez Ciebie mandat drogowy. Rozliczanie innych rodzajów grzywien z wynagrodzeniem jest zabronione. Możliwe jest jednak pociągnięcie Cię do odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządzisz pracodawcy lub wynajmującemu w wyniku celowego działania lub świadomej lekkomyślności. Wysokość odszkodowania nie może być wówczas wyższa niż rzeczywiste koszty naprawy uszkodzonego przedmiotu.

Informacje: agencja pracy tymczasowej wraz z agencją rekrutacyjną przekazują Ci informacje na temat pracy i mieszkania w Holandii przed podpisaniem umów lub umów wstępnych w Twoim kraju pochodzenia. Agencja rekrutacyjna stosuje się przy tym do wytycznych z załączonej Karty uczciwych praktyk rekrutacyjnych ABU.

Język i integracja: agencja pracy tymczasowej informuje Cię w początkowym okresie pobytu w Holandii o dostępnych możliwościach wzięcia udziału w kursach językowych w gminie. Nie każda gmina oferuje kursy językowe.

Skargi: agencja pracy tymczasowej musi umożliwić Ci złożenie skargi. Twoja agencja rekrutacyjna lub agencja pracy tymczasowej nie spełnia zobowiązań określonych w tym dokumencie? W takim przypadku możesz złożyć w tej sprawie skargę do agencji pracy tymczasowej. Jeśli nie zostanie ona rozpatrzona, możesz złożyć skargę również w punkcie zgłoszeniowym ABU. Napisz wiadomość e-mail na adres: complaints@abu.nl. W każdym wypadku podaj w swoim zgłoszeniu nazwę agencji pracy tymczasowej i opisz swoją skargę. ABU zajmie się wówczas skargą jak najszybciej.

Jeśli chcesz czytać kod w swoim własnym języku, jest to możliwe. ABU stworzyło w tym celu kilka stron docelowych. Przejdź przez poniższe linki do właściwej strony.

Najnowsze oferty pracy


Zbieranie owoców

Jeśli lubisz pracę przy zbieraniu owoców, chcesz przeżyć niezapomniane chwile w pięknej Holandii i zarobić dodatkowe ...
Flevoland, Holandia

Długoterminowe prace

Czy szukasz możliwości pracy za granicą? Czy interesuje Cię dobrze płatna praca z zakwaterowaniem i transportem do/...
Holandia

- Monter konstrukcji stalowych ( obejmujący spawanie)

W firmie każda maszyna jest budowana na zamówienie. Oznacza to, że jako pracownik budowlany musisz być wszechstronny. Opanował...
Emmeloord, Holandia