ABU darbo migrantų sąžiningo įdarbinimo kodeksas

 Ko galite tikėtis iš laikinojo įdarbinimo agentūros?

Jums darbą siūlanti laikinojo įdarbinimo agentūra yra sertifikuota ABU (Visuotinės laikinojo įdarbinimo agentūrų asociacijos). Tai reiškia, kad laikinojo įdarbinimo agentūrą tikrina nepriklausomi kontrolieriai, kurie žiūri, kaip laikomasi įstatymų ir taisyklių. ABU sertifikuota laikinojo įdarbinimo agentūra taip pat užtikrina, kad jūs gautumėte teisingą ir aiškią informaciją apie darbą ir gyvenimą Nyderlanduose. Tai daroma bendradarbiaujant su įdarbinimo agentūra jūsų kilmės šalyje. Jūs galite pagrįstai tikėtis, kad ABU sertifikuota laikinojo įdarbinimo agentūra ne tik laikysis įstatymų ir reglamentų, bet taip pat pasirūpins šiais klausimais:

Sauga ir sveikata: jūsų sauga ir sveikata yra svarbiausias prioritetas. ABU laikinojo įdarbinimo agentūra laikosi visų įstatymų ir taisyklių, taip pat pandemijos metu laikosi nurodymų, pateiktų ABU darbo migrantų apsaugos nuo koronaviruso protokole. Skirtingais COVID-19 pandemijos etapais šis protokolas buvo nuolat atnaujinamas. Laikinojo įdarbinimo agentūra suteiks jums informacijos apie galiojančius nurodymus.

Paieška ir atranka: laikinojo įdarbinimo agentūra užtikrina, kad jūsų kilmės šalyje veikianti įdarbinimo agentūra laikytųsi ABU sąžiningo įdarbinimo įstatų.. Jus įdarbinusi agentūra suteiks jums informaciją apie šiuos įstatus, taip pat kitą susijusią informaciją ir informacinę medžiagą.

Sutartis: laikinojo įdarbinimo sutartis ir su ja susiję dokumentai parengiami tiek nyderlandų, tiek jūsų kilmės šalies

Darbo užmokestis: jums mokamas toks pat darbo užmokestis, kaip ir kitiems Nyderlanduose tą patį darbą dirbantiems laikiniesiems darbuotojams, atitinkantis kolektyvinės darbo sutarties sąlygas.

Registracija: jūsų kilmės šalies įdarbinimo agentūra ir laikinojo įdarbinimo agentūra paaiškins jums įregistravimo Nyderlanduose taisykles. Pagal Nyderlandų teisės aktus, informacija apie jus privalo būti įtraukta į valstybinės įstaigos tvarkomą pagrindinį registrą. Jūsų kilmės šalyje veikianti įdarbinimo agentūra suteiks jums pradinę informaciją apie abiejų registracijos galimybių Nyderlanduose skirtumus: galite būti įtrauktas į nenuolatinių gyventojų registrą (RNI) arba į pagrindinį nuolatinių gyventojų registrą (BRP). Pagal visas taisykles jūsų situacija atitinka nenuolatinio gyventojo apibrėžimą, tačiau norėtumėte būti įregistruotas BRP kaip nuolatinis gyventojas? Savivaldybėje, kurioje gyvenate, pasiteiraukite, ar tai įmanoma. Ne visos savivaldybės suteikia tokią galimybę. Laikinojo įdarbinimo agentūra padės suprasti registracijos taisykles.

Apgyvendinimas: Jūsų kilmės šalies įdarbinimo agentūra suteiks reikalingą informaciją apie gyvenimą Nyderlanduose. Taip pat bus parodytas animacinis vaizdo įrašas ta tema. Kilmės šalies įdarbinimo agentūra papasakos apie apgyvendinimo galimybes. Taip pat gausite informaciją apie apgyvendinimo sąlygas, jeigu nuspręsite, kad norite, jog apgyvendinimu pasirūpintų laikinojo įdarbinimo agentūra. Jūs taip pat galite savarankiškai pasirūpinti gyvenamąja vieta. Jeigu nuspręsite, kad norite, jog apgyvendinimu pasirūpintų laikinojo įdarbinimo agentūra, jums svarbi ši informacija:

Laikinojo įdarbinimo agentūrų siūlomos gyvenamosios vietos yra sertifikuotos SNF (Laikinųjų darbuotojų apgyvendinimo standartų organizacija). Tai reiškia, kad yra patikrinta, ar gyvenamoji vieta tinkamai įrengta. Šioje interneto svetainėje rasite informacijos apie SNF ženklą ir SNF skundų portalą: https://www.normeringflexwonen.nl/informacija-gyventojams

Laikinojo įdarbinimo agentūra gali taikyti apgyvendinimo mokestį. Šis mokestis negali viršyti realių apgyvendinimo išlaidų. Laikinojo įdarbinimo agentūra negali už apgyvendinimą išskaičiuoti daugiau kaip 25 proc. minimalaus darbo užmokesčio. Norite, kad darbdavys pats išskaičiuotų apgyvendinimo mokestį iš jūsų darbo užmokesčio? Turite raštu įgalioti laikinojo įdarbinimo agentūrą tai padaryti. Apgyvendinimo išlaidos viršija 25 proc. minimalaus darbo užmokesčio? Tada galima išskaičiuoti iš papildomai uždirbto darbo užmokesčio dalį apgyvendinimo išlaidų. Jūs iš anksto sužinosite, kiek kainuos apgyvendinimas.

Įmonė, kurioje dirbote, prieš laiką nutraukė su jumis darbo sutartį? Laikinojo įdarbinimo agentūra gali leisti toliau nuomotis gyvenamąją vietą dar mažiausiai penkias naktis. Paklauskite laikinojo įdarbinimo agentūros, ar negalėtų išnuomoti būsto ilgesniam laikui. Kadangi Nyderlanduose jaučiamas gyvenamojo būsto trūkumas, tai gali būtų neįmanoma. ABU sertifikuotos laikinojo įdarbinimo agentūros, aktyviai vykdančios veiklą savivaldybėse, kuriose trūksta gyvenamojo būsto, prašo savivaldybių ir apgyvendinimo organizacijų statyti daugiau sertifikuoto būsto.

Visada galite paprašyti laikinojo įdarbinimo agentūros bendro pobūdžio informacijos apie kitas apgyvendinimo galimybes regione.

Baudos ir žalos kompensacijos: laikinojo įdarbinimo agentūra gali išskaityti iš darbo užmokesčio tik teisėsaugos skirtas ir administracines baudas. Pavyzdžiui, tai gali būti jums skirta bauda už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Išskaičiuoti iš darbo užmokesčio kitas baudas draudžiama. Vis dėlto jums gali tekti prisiimti atsakomybę už žalą, kurią tyčia arba dėl sąmoningo neatsargumo padarėte darbdaviui arba nuomotojui. Žalos kompensacija negali būti didesnė už realias išlaidas, reikalingas tokiai žalai atitaisyti.

Informacijos teikimas: laikinojo įdarbinimo agentūra kartu su jūsų kilmės šalies įdarbinimo agentūra rūpinasi, kad prieš pasirašydamas sutartį arba išankstinę sutartį savo kilmės šalyje, gautumėte informaciją apie darbą ir gyvenimą Nyderlanduose. Tai darydama jūsų kilmės šalies įdarbinimo agentūra vykdo pridedamos ABU sąžiningo įdarbinimo įstatų nurodymus.

Kalba ir integracija: pradėjus dirbti Nyderlanduose, laikinojo įdarbinimo agentūra supažindins jus su galimybe lankyti kalbos kursus toje savivaldybėje, kurioje gyvenate. Ne kiekviena savivaldybė siūlo tokius

Skundai: laikinojo įdarbinimo agentūra turi užtikrinti prieinamą skundų teikimo procedūrą. Jūsų kilmės šalies įdarbinimo agentūra ir (arba) laikinojo įdarbinimo agentūra nevykdo šiame dokumente nustatytų įsipareigojimų? Galite pateikti skundą laikinojo įdarbinimo agentūrai. Jeigu problema neišsprendžiama, galite pateikti skundą ir ABU pranešimų centrui. Rašykite elektroniniu paštu: complaints@abu.nl. Nepamirškite pranešime nurodyti laikinojo įdarbinimo agentūros pavadinimo ir aprašyti problemos. ABU kiek galima greičiau išnagrinės skundą.

Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos lietuvių kalba, tai yra įmanoma. ABU paskelbė informaciją įvairiomis kalbomis. Paspauskite ant atitinkamos nuorodos skaityti Jūsų kalba:  

Naujausi darbai


● Traktoriaus vairavimas

Visapusiška veikla lauko darbuose ūkyje, įskaitant traktoriaus darbus, derliaus nuėmimo darbus, šakinio krautuvo vairavimas ir technikos priežiū...
Swifterbant, Nyderlandai

● Aukštuminio krautuvo vairuotojas (ledų fabrikas)

Jūs esate atsakingi už siuntų pakrovimą ir iškrovimą. Užduotys: Užtikrinimas, kad naudojami atitinkami transportavimo dokumentai ir ...
Sint Nicolaasga, The Netherlands

● Transporto priemonių dažytojas

Kėbulų (dalių) dažymas (lengvųjų automobilių, furgonų ir komercinių transporto priemonių). Užduotys: Dalių, kurių nereikia dažyti, ...
Emmeloord, Nyderlandai