In sommigen gevallen passen wij de ET- regeling toe. In de ABU CAO voor uitzendkrachten is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om het brutoloon uit te ruilen tegen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van de zogenaamde extraterritoriale kosten. Dat zijn de extra kosten ( bijv. huisvestiging ) van buiten Nederland afkomstige uitzendkrachten die (tijdelijk) in Nederland werken. Alleen het loon wat boven het wettelijke minimumloon is verdient kan hiervoor gebruikt worden.

Is een arbeidsmigrant eenmaal permanent gevestigd in Nederland en is zijn sociale middelpunt ook in Nederland gelegen, dan kunt u de regeling niet meer toepassen. Daarnaast is er een maximale looptijd van deze regeling. Op dit moment mag de regeling maximaal 5 jaar worden toegepast. Na 5 jaar mag er dus niet meer uitgeruild worden, maar zal de inhouding netto zijn. Let op: dit is 5 jaar na de eerste werkdag in Nederland.