Jūs gaunate atlyginimą kas savaitę arba kas 4 savaites, todėl ir Jūsų atostogų valandos bus apmokamos pagal šią seką (kai ateis atitinkamos savaitės/ periodo eilė). Atostogų valandos bus apmokėtos, jei pateikėte atostogų lapelį ir jeigu turite pakankamai sukauptų atostogų valandų. Kitu atveju visos sukauptos atostogų valandos yra automatiškai išmokamos po 6 nedarbo savaičių.