Задължително здравно осигуряване: обществено здравно осигуряване на Flexpolis

Общественото здравно осигуряване на Flexpolis е задължителното здравно осигуряване в Холандия. Общественото здравно осигуряване дава на застрахованите правото на най-необходимото здравеопазване, като грижи за общопрактикуващ лекар, хоспитализация и спешна помощ.

Допълнителна застраховка: Flexpolis No Risk I и No Risk II

С допълнителната застраховка вашите чуждестранни служители имат право на допълнителни възстановявания, които са особено интересни за тях, но които не се възстановяват по задължителната обществена здравна застраховка. Възстановяванията на нашите допълнителни застраховки са изброени по-долу:

No Risk I 2023 No Risk II 2023
Задължително превишение, както е определено в общественото здравно осигуряване (€ 385, -) 100%
Спешно дентално лечение в Холандия максимум € 200 – за календарна година
Репатриране (транспорт до вкъщи) в Европа, когато това е медицинско необходимо 100%
Репатриране (транспорт до дома) в Европа в случай на смърт 100%
Възстановяване на задължителна лична вноска за лекарства в размер на € 250 100%

 

За повече информация, моля, прегледайте нашия онлайн график за възстановяване на разходите или прочетете нашите застрахователни условия (PDF).