Разбира се, искате периодично да си правите заслужена почивка. Можете да направите това чрез нашите формуляри за отпуск, които можете да намерите в нашия офис и уебсайт, или можете да използвате нашето приложение https://app.level1.nl/flex/ .Ние искаме да подадете искането за отпуск поне 2 седмици предварително, за да можем да организираме замяна навреме. Ако сте подали молбата за отпуск навреме, ще получите броя на ваканционните часове на вашата молба, в зависимост от вашето споразумение. Разбира се, тук ще получите спецификацията на заплатата. Празничните часове могат да бъдат платени само ако са налични натрупани празнични часове. Ще намерите текущото салдо на фиша за заплата.