В някои случаи прилагаме схемата за регенериране ET. ABU „Колективният трудов договор за временни работници“ включва схема, която дава възможност за обмен на брутни заплати за необлагаеми надбавки и обезщетения за така наречените екстериториални разходи. Това са допълнителните разходи (напр. Жилище) на временни работници извън Холандия, които (временно) работят в Холандия. За това могат да се използват само заплатите, които са над законово минималната заплата. След като трудов мигрант е постоянно установен в Холандия и неговият социален център също се намира в Холандия, ET – схема за регенериране не може да се прилага. Освен това има максимален срок на тази схема. Понастоящем схемата може да се прилага за максимум 5 години. След 5 години обменът вече не може да се извършва, разходите за ET ще бъдат приспаднати от нетната заплата. Обърнете внимание, това е 5 години след първия работен ден в Холандия.